SBAB vill ge sparare bättre ränta

SBAB slåss inte längre enbart om bolånekunderna, utan också spararnas pengar. Storbankerna skulle kunna betala en vettig ränta på inlåningen. Men de betalar i stället sin intjäning i form av utdelningar och bonussystem.

SBAB bankDen statliga banken SBAB:s resultat efter skatt landade på 341 miljoner kronor för 2012, en ökning med 6 procent jämfört med 2011. Räntenettot förbättrades med 20 procent under året delvis på grund av högre utlåningsmarginaler. Det känns bra. Det är en bra rapport. Vi rör oss mot vårt mål att gå från att vara ett bolåneinstitut till att bli en vardagsbank.

Under året ökade insättningarna hos SBAB med drygt 200 procent från 8,8 miljarder vid årsskiftet 2011 till 27,7 miljarder vid årsskiftet 2012. Det kan jämföras med storbankerna vars insättningsvolymer ökat mellan 0 och 7 procent. SBAB:s marknadsandel av nyinlåningen från de svenska hushållen ligger på nästan 16 procent.

SBAB:s sparkonto med fria uttag och utan avgifter ger en ränta på 2,2 procent, och kontoerbjudandet för den med bolån i banken ger 2,45 procent. Det kan jämföras med storbankerna som erbjuder mellan 0,1 och 0,8 procent på sina sparkonton.

Man kan fråga sig varför inte storbankerna betalar den här räntan. Även om vår marginal inte är särskilt stor, har vi en marginal på våra inlåningskonton. Storbankerna skulle kunna betala en vettig ränta på inlåningen. Men de betalar i stället sin intjäning i form av utdelningar och bonussystem. Vi betalar tillbaka till kunden i stället.

SBAB har ett fortsatt arbete framför sig att locka kapital. Bankens inlåning i relation till utlåningen ligger på 11 procent, jämfört med nivåer mellan 40 och 70 procent bland de fyra storbankerna. Vi behöver komma upp till en inlåning som är minst 30 procent av utlåningen, det vill säga minst 50 miljarder kronor i ökad inlåning från dagens nivåer om inte utlåningen skulle öka. Den frågan kommer alltid upp. Mitt fokus att utveckla SBAB från bolåneinstitut till vardagsbank, och jag vill att det arbetet ska gå ännu fortare än vad det gör idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *